K amp- og cupreglement 2021

Håndballcupen Ski er en internasjonal turnering og følger reglementet til Norges Håndballforbund og Region Øst. Minner om at reglene kan variere fra en region til en annen. I tillegg til disse har turneringen egne regler som skal følges av lag, spillere og ledere.

§1 Lagslister
Jenter/Gutter 9-16 år:
Alle lag skal melde inn lagsliste via Cupmanager (din side ved påmelding) innen mandag 16/8-2021 med mindre annet er avtalt.
Det skal påføres spillerens navn, fødselsdato og lederes navn/mobilnr.
Lagslistene kan kompletteres med spillere ved henvendelse til resultatservice under turneringen.

§2 Legitimasjon
Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder.
Gjelder også norske lag. Lag som benytter ikke deltakerberettigede spillere
diskvalifiseres fra turneringen.
Spiller kan delta på cupen hvis han/hun er i karantenetid mellom gammel og ny klubb.

§3 Håndballcupen Ski har følgende unntak fra NHF’s lover og regelverk for turneringsarrangement:

Det kan benyttes inntil 14 spillere til hver kamp.

Lagene kan ikke be om lagstimeout.

Tiden stoppes ikke ved 7-meter, skader (kun ved alvorlige skader etter dommerens vurdering) eller utvisninger.

Utvisningstiden starter når kampen settes i gang igjen etter frikast.

Det er ikke pause/sidebytte i kampene.

Hvis uavgjort i sluttspillkamper skal kampen avgjøres med Sudden Death (Første mål vinner). Loddtrekning om hvem som begynner med ballen. Kampen fortsetter helt til et lag scorer.

Hvis spiller/trener/lag blir bestraffet med rødt kort gjelder dette kun for den aktuelle kampen og spiller/trener/lag får ikke bestrafning ved neste kamp.

Vi ønsker å gjøre lagene klar over at vi til enhver tid følger reglene til Norges Håndballforbund.

§4 Klasseinndeling - Spillertider - Ballstørrelser

J/G 9 1 x 20 min Født 01012012 eller senere Ballstørrelse – 00 j/00g (Kortbanehåndball)
J/G 10 1 x 20 min Født 01012011 eller senere Ballstørrelse – 0 j/0g (Kortbanehåndball)
J/G 11 1 x 20 min Født 01012010 eller senere Ballstørrelse – 0 j/0g
J/G 12 2 x 15 min Født 01012009 eller senere Ballstørrelse – 0j/0g
J/G 13 2 x 15 min Født 01012008 eller senere Ballstørrelse – 1j/1g
J/G 14 2 x 15 min Født 01012007 eller senere Ballstørrelse – 1j/1g
J/G 15 2 x 15 min Født 01012006 eller senere Ballstørrelse – 2j/2g
J/G 16 2 x 20 min Født 01012005 eller senere Ballstørrelse – 2j/2g

I sluttspillkamper spilles kampene 2 x 15 min i samtlige klasser

Turneringsledelsen forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved behov og lagene følger reglementet til den klassen de spiller i.

En spiller kan delta på flere lag, men ikke i samme klasse. Hvis spiller har godkjent dispensasjon fra regionskontoret innunder NHF om spill i annen klasse, må dette medbringes og godkjennes før cupstart av turneringsledelsen.

§5 Kampavvikling

§5.1 Oppmøte til kamp
Lagene må være kampklare minimum 5 minutter før oppsatt kampstart. Lag som ikke møter til programfestet tid, dømmes umiddelbart til å ha tapt kampen.
Kampresultat ender 1 – 0 og 2 poeng tildeles til laget som møter.

Ved gjentatte fravær eller forseelser kan laget diskvalifiseres fra turneringen.
Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eks, om usportslig WO tjener det ene laget eller ”bestraffer” annet lag i turneringen.

§5.2 Ball
Begge lagene skal stille med godkjent ball. Ballen til laget som står først i kampoppsettet (hjemmelag) skal være førstevalg i bruk. Ballen til det andre laget skal ligge i sekretariatet som reserveball. Se tabell over for ballstr.

§5.3 Avkast
Ved avkast er det førstnevnte lag i programmet (hjemmelag) som tar avkast og stiller opp på venstre side for banesekretariatet. Det foretas ikke sidebytte verken i innledende kamper eller sluttspillkamper.

§5.4 Draktlikhet
Ved draktlikhet er sistnevnte lag (bortelag) ansvarlig for draktbytte.


§5.5.1 Spillesystem – Aldersklassene 9 – 10 år
Alle lagene i 9 og 10 års serien spiller kortbanehåndball som Region Øst nå innfører i begge årsklassen. Kampene spilles i haller hvor banen er litt mindre enn vanlig håndballbane.
I klassen 9-10 år spilles det med 4 utespillere og 1 målvakt.
Det er tillatt for målvakten å være med i angrep, men ved store forskjeller mellom lagene, bør målvakten holdes igjen i eget målfelt for å bidra til økt jevnbyrdighet.
Under kamp brukes en resultattavle, men målene blir ikke registrert på Cupmanager i cupens App. Lagene spiller med nedsenket mål.

Alle lagene i aldersklassene 9 - 10 år spiller 3 (noen lag 4 kamper for å få kampoppsettet til å gå opp). Disse aldersklassene spiller ikke sluttspill.

Spillesystem - Aldersklasse 11 og 12 år
Alle lagene i aldersklassene 11 og 12 år spiller 3 (noen lag 4 kamper for å få kampoppsettet til å gå opp). Disse aldersklassene spiller ikke sluttspill.

I klassen 11 og 12 år er det 1 målvakt og 5 utespillere på banen.

Alle barnelagene 9 – 11 år spiller med nedsenket mål.
Aldersklassen 12 år spiller ikke med nedsenket mål

§5.5.2 Spillesystem – Aldersklassene 13 – 16 år

Alle lagene i aldersklassene 13 – 16 år spiller 3 innledende kamper. Cupen har A – og B – sluttspill, dvs at samtlige lag går til sluttspill. Lag i klasser med sluttspill må gjennomføre samtlige innledende kamper for å spille sluttspill. Finalene spilles søndag ettermiddag.
Deltakende lag i aldersklassen 13-16 år må påregne kamper fra fredag kl 17:00.

§6 Utregning av resultattabell
Dersom flere lag har likt antall poeng skal plasseringen dem imellom avgjøres utifra følgende regler:
Rekkefølgen i puljen avgjøres etter poeng. Ved poenglikhet i puljen, avgjøres rekkefølgen slik hvis to eller flere lag har lik poengsum:

Poeng i innbyrdes kamper.
Målforskjell i innbyrdes kamper (differensen mellom scorede og innslupne mål)

Flest scorede mål i innbyrdes kamper.
Målforskjell i samtlige kamper.

Flest scorede mål i samtlige kamper.

Dersom det ikke er mulig å avgjøre den endelige rekkefølgen, skal rekkefølgen avgjøres ved loddtrekning.

Lag som har tapt, som følge av uteblitt oppmøte til kamp rangeres alltid lavere enn alle andre lag med samme antall poeng, uansett målforskjell.

§7 Regler ved sluttspill
Ved uavgjort resultat i samtlige sluttspillkamper skal kampen avgjøres med
Sudden-Death hvor laget som scorer først har vunnet kampen.
Hvilket lag som starter kampen avgjøres med myntkast.


§8 Trekking av lag
Lag som trekker seg før 1/6-2021 får ikke tilbakebetalt bankbegyrer og kortomkostninger.
Lag som trekker seg etter 1/6-2021 får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften.

I henhold til NHFs reglement forbeholder arrangøren seg retten til å ilegge påmeldte lag som trekker seg etter onsdag 4/8 eller etter at kampoppsettet er publisert, samt ikke møter opp eller ikke fullfører turneringen et gebyr på kr. 3.000,- i tillegg til turneringsavgiften.

§9 Protestregler
Eventuelle protester må leveres skriftlig til hallansvarlig i den aktuelle hall senest 10 minutter etter kampslutt. For at protesten skal være gyldig, må begge lags ledere og dommere ha bekreftet på kamprapporten at protest er nedlagt.

Protestgebyret på kr. 1000,- må følge protesten. Gebyret tilbakebetales hvis protesten tas til følge. Juryens dom er endelig og kan ikke appelleres.

§9.1 Jury
Håndballcupen Ski oppnevner en turneringsjury bestående av representanter fra arrangør og deltagende lag. Juryen skal behandle protester umiddelbart.
Juryens avgjørelse er endelig.

Turneringens juryleder er:
Leder: Cathrine Schierning Mob: 932 23 219

§10 Klister
D et ikke er tillatt å bruke klister t.o.m J/G 14 år.
Lag som ikke følger disse reglene bortvises fra banen og taper kampen, etter samme regler som gjelder i paragraf 5.1 avsnitt 1.


§11 Bruk av rusmidler
All form for bruk av rusmidler er forbudt under arrangementet.

§12 Premiering
Alle spillere i klassene J/G 9-12 premieres.
I de øvrige klassene deles det ut lagpremie til 1. og 2.plassen i A- finalen og lagpremie til 1 plassen i B- finalen.
Bestemannspremie utdeles i alle A-finalene.


§13 Forsikring av spillere
Det er deltakende lag å påse at hver og en spiller har gyldig lisens og er dekket forsikringsmessig gjennom Norges Håndballforbund.
Håndballcupen Ski har ikke ansvar for verdifulle gjenstander og penger uten tilsyn.
Håndballcupen Ski er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser.
Håndballcupen Ski har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller skader på utstyr og er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av slike forhold.
Vi oppfordrer alle deltakere og ledere til aldri å legge fra seg verdifulle gjenstander eller penger uten tilsyn.