K amp- og cupreglement 2024

Håndballcupen Ski er en internasjonal turnering og følger reglementet til Norges Håndballforbund og Region Øst
Vi m inner om at reglene kan variere fra en region til en annen. I tillegg til disse har turneringens egne regler som skal følges av lag, spillere og ledere.


§1 Lagslister
Jenter/Gutter 13-16 år:
Alle lag skal melde inn lagsliste via Cupmanager (din side ved påmelding) innen mandag 19/8-2024 med mindre annet er avtalt.
D
et skal påføres spillerens navn, fødselsdato og lederes navn/mobilnr. Lagslistene kan kompletteres med spillere ved henvendelse til resultatservice under turneringen.

§2 Legitimasjon
Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder.
Dette gjelder også norske lag.
Lag som benytter ikke deltakerberettigede spillere  diskvalifiseres fra turneringen.
Spiller kan delta på cupen hvis han/hun er i karantenetid mellom gammel og ny klubb.

§3 Håndballcupen Ski har følgende unntak fra NHFs lover og regelverk for turneringsarrangement:
- Det kan benyttes inntil 14 spillere til hver kamp.
- Lagene kan ikke være om lagstimeout.
- Tiden stopper ikke ved 7-meter, skader (kun ved alvorlige skader etter dommerens vurdering) eller utvisninger.
- Utvisningstiden starter når kampen setter i gang igjen etter frikast.
- Det er ikke pause/sidebytte i kampene.
- Hvis uavgjort i sluttspillkamper skal kampen avgjøres med Sudden Death (Første mål vinner). Loddtrekning om hvem som begynner med ballen. Kampen fortsetter helt til et lag scorer.
- Hvis spiller/trener/lag blir bestraffet med rødt kort gjelder dette kun for den aktuelle kampen og spiller/trener/lag får ikke bestraffning ved neste kamp.
- Ved godkjenning av disp på flere spillere på samme lag, kan man kun benytte 1 av disse spillere av gangen. Dette betyr at hvis spiller med disp får 2 min kan ikke den andre spilleren settes i spill.
- Vi ønsker å gjøre lagene klar over at vi til enhver tid følger reglene til Norges Håndballforbund.

§4 Klasseinndeling - Spillertider - Ballstørrelser
J/G 13 2 x 15 min født 01012011 eller senere. Ballstørrelse - 1j /1g
J/G 14 2 x 15 min Født 01012010 eller senere. Ballstørrelse - 1j / 1g
J/G 15  2 x 15 min Født 01012009 eller senere. Ballstørrelse - 2j /2g
J/G 16 2 x 20 min Født 01012008 eller senere. Ball størrelse – 2j/2g (sluttspill 2*15min)

I sluttspillkamper spilles kampene 2 x 15 min i samtlige klasser
Turneringsledelsen forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved behov og lagene følger reglementet til den klassen de spiller i. 

Dersom enkelte klasser ikke fylles opp, forbeholder vi oss også retten til å slå sammen nivåene senest 24. juni 2024.
En spiller kan delta på flere lag, men ikke i samme klasse. Hvis spilleren har godkjent dispensasjon fra regionskontoret innen NHF om spill i annen klasse, må dette medbringes og godkjennes før turneringsstart av turneringsledelsen.

§5 Kampavvikling

§5.1 Oppmøte til kamp
Lagene må være kampklare minimum 5 minutter før oppsatt kampstart.

Lag som ikke møter til programfestet tid, dømmes umiddelbart til å ha tapt kampen.
Kampresultat ender 1 – 0 og 2 poeng tildeles til laget som møter. Ved gjentatte fravær eller forseelser kan laget diskvalifiseres fra turneringen.
Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. For eksempel dersom usportslig WO tjener et lag, eller ”bestraffer” annet lag i turneringen.

§5.2 Ball
Begge lagene skal stille med godkjent ball. Ballen til laget som står først i kampoppsettet (hjemmelag) skal være førstevalg i bruk.  Ballen til det andre laget skal ligge i sekretariatet som reserveball. Se tabell over for ballstørrelser.

§5.3 Avkast
Ved avkast er det førstnevnte lag i programmet (hjemmelag) som tar avkast og stiller opp på venstre side for banesekretariatet. Det foretas ikke sidebytte verken i innledende kamper eller sluttspillkamper.


§5.4 Draktlikhet
Ved draktlikhet er sistnevnte bortelag ansvarlig for å stille i drakt som ikke er lik hjemmelags draktfarge.


§5.5.1 Spillesystem 

Aldersklassene 13 – 16 år Alle lagene i aldersklassene 13 – 16 år spiller 3 innledende kamper. I klassene 13-16 år kan man melde på nivå 1 og 2.  Turneringen har har ett sluttspill pr nivå. Dette betyr at samtlige lag går til sluttspill. Lag må gjennomføre samtlige innledende kamper for å spille sluttspill.
Finalene spilles søndag ettermiddag. 

Dersom enkelte klasser ikke fylles opp, forbeholder vi oss retten til å slå sammen nivåene senest 24. juni 2024.

Deltakende lag i aldersklassen 13-16 år må påregne kamper fra fredag ​​​​kl 17:00.


§6 Utregning av resultattabell
Dersom flere likt antall poeng regler skal utføres av gjøres utifra følgende:
1. Rekkefølgen i puljen avgjøres etter poeng.
2. Ved poenglikhet i puljen, avgjøres rekkefølgen slik hvis to eller flere lag har lik poengsum:

1. Poeng i innbyrdes kamper. 

2. Målforskjell i innbyrdes kamper (forskjellen mellom scorede og innslupne mål)

3. Flest scorede mål i innbyrdes kamper. 

4. Målforskjell i samtlige kamper. 

5. Flest scorede mål i samtlige kamper. 

Dersom det ikke er mulig å avgjøre den endelige rekkefølgen, skal rekkefølgen avgjøres ved loddtrekning.
Lag som har tapt, som følge av uteblitt oppmøte til kamp rangeres alltid lavere enn alle andre lag med samme antall poeng, uansett målforskjell.

§7 Regler ved sluttspill
Ved uavgjort resultat i samtlige sluttspillkamper skal kampen avgjøres med Sudden-Death hvor laget som scorer først har vunnet kampen. Hvilket lag som starter kampen avgjøres med myntkast. 

§8 Trekking av lag
Lag som trekker seg før 1/6-2024 får ikke tilbakebetalt bankgebyrer og kortomkostninger. Lag som trekker seg etter 1/6-2024 får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgiften.
I henhold til NHFs reglement forbeholder arrangøren seg retten til å ilegge påmeldte lag som trekker seg etter mandag 1/8-2024 eller etter at kampoppsettet er publisert, samt ikke møter opp eller ikke fullfører turneringen et gebyr på kr. 3.000,- i tillegg til turneringsavgiften.

§9 Protestregler
Eventuelle protester må leveres skriftlig til hallansvarlig i den aktuelle salen senest 10 minutter etter kampslutt.
For at protesten skal være gyldig, må begge lags ledere og dommere ha bekreftet på kamprapporten at protest er nedlagt. Protestgebyret på kr.
1000,- må følge protesten. Gebyret tilbakebetales hvis protesten tas til følge. Juryens dom er endelig og kan ikke appelleres.

§9.1 Jury

Håndballcupen Ski oppnevner og turneringsjury bestående av representanter fra arrangør og deltakende lag.
Juryen skal behandle protester umiddelbart. Juryens avgjørelse er endelig.
Turneringens juryleder er: Pål Øivind Tjernshaugen

§10 Klister
D et ikke er tillatt å bruke klister tom J/G 14 år. Lag som ikke følger disse reglene bortvises fra banen og taper kampen, etter samme regler som gjelder i paragraf 5.1 avsnitt 1.

§11 Bruk av rusmidler
All form for bruk av rusmidler er forbudt under arrangementet.

§12 Premiering

I klassene deles det ut lagpremie til 1. og 2.plassen i Finalen i begge nivåer. 
Bestemannspremie utdeles i alle nivå 1 finalene.

§13 Forsikring av spillere
Det er deltakende lag å påse at hver og en spiller har gyldig lisens og er dekket forsikringsmessig gjennom Norges Håndballforbund. Håndballcupen Ski har ikke ansvar for verdifulle gjenstander og penger uten tilsyn. Håndballcupen Ski er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser.

Håndballcupen Ski har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på personer eller skader på utstyr og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold.

Vi oppfordrer alle deltakere og ledere til aldri å legge fra seg verdifulle gjenstander eller penger uten tilsyn.