Før du melder din interesse som dommer er det viktig at du vet følgende

om turneringen:

Aldersgruppe:
Jenter/Gutter 13-16 år

Antall lag:
Ca 130 lag

Haller/spillarenaer:
Ski Alliansehall og Skihallen
Langhushallen og Stil Arena
Sofiemyrhallen

Dommeroppsett:
Innledende kampoppsett utleveres ca 14/8
Sluttspillkamper og finaler utleveres senest 20/8 (lørdag ettermiddag)

Veileder/observatør:
Cupen jobber med å kunne ha 1 veileder pr arena

Godtgjørelse:

Aldersgruppe og pris pr kamp pr dommer

  • J/G 13-14 år, 100 kr pr kamp
  • J/G 15 år, 115 kr pr kamp
  • J/G 16 år, 135 kr pr kamp

Overnatting:
Må avtales direkte med kontaktperson (se under)

Reise og kjøregodtgjørelse:
Må avtales direkte med kontaktperson (se under)

Mat:
Diett à kr 125,- for halv dag, kr 250,- hel dag.

Dommere får gratis kaffe.

Kontaktpersoner:

Før turneringsstart:
Adrian Ark Saastad
E-postadresse: 
post@handballcupenski.no
Telefon: 482 24 880

Under turneringen:
Oppdateres nærmere turneringsstart.