Statistikk

Vinnere per klasse

Klasse Slutspill A Slutspill B
Vinnere Andre plass Vinnere Andre plass
Gutter13 (født 2009)
Gutter14 (født 2008)
Gutter15 (født 2007)
Gutter 16 (født 2006)
Jenter 13 (født 2009)
Jenter 14 (født 2008)
Jenter 15 (født 2007)
Jenter 16 (født 2006)